Badania kliniczne

Zarządzanie projektami

Wysokie standardy zarządzania projektami gwarantują Państwu efektywne przeprowadzenie badania w ramach ustalonego budżetu oraz założeń czasowych. Każde badanie zarządzane jest przez doświadczony zespół. Ścisła współpraca z ośrodkami i badaczami zapewnia nie tylko rzetelną i aktualną informację na temat przebiegu badania ale również pełną przejrzystość całego procesu, szczególnie cenioną przez naszych Klientów.

Rekrutacja ośrodków i badaczy

GP Pharm Medical dysponuje szeroką bazą ośrodków o wysokiej jakości prowadzonych badań, potwierdzonej licznymi audytami. Nasza baza danych ośrodków i badaczy zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia błyskawicznej rekrutacji zgodnie z wymaganiami Sponsora. 

Szkolenie badaczy

Kwestia wysokich kompetencji współpracujących z nami ośrodków i badaczy jest dla nas szczególnie istotna, dlatego szkolenie jest obowiązkową częścią każdego spotkania badaczy. Jednak może być również przeprowadzone w formie oddzielnego kursu, celem poszerzenia, aktualizacji i usystematyzowania wiedzy. Nasz zespół szkoleniowy składa się z doskonale przygotowanych merytorycznie specjalistów z wieloletnim (od 2 do 15 lat) doświadczeniem w zarządzaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu badań klinicznych.

Monitorowanie badań 

Każdy monitor ma udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania i monitorowania badań klinicznych. Posiadamy ponad 15-letnią praktykę w badaniach klinicznych, a także od lat szkolimy monitorów w kraju i zagranicą.

Outsourcing

GP Pharm Medical oferuje korzystne rozwiązania pozwalające na optymalizację zatrudnienia oraz redukcję kosztów, a także ich przekwalifikowanie z kosztów stałych na koszty zmienne. Współpraca ze stabilnym i doświadczonym partnerem umożliwi Państwu szybkie dostosowanie strategii do zmian postępujących na rynku.

Przygotowanie dokumentacji badania

 • dokumentacja rejestracyjna

 • wnioski do Komisji Etycznych oraz Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych

 • dokumentacja administracyjna badania

  • Protokół Badania 

  • Broszura Badacza

  • Raport Eksperta 

  • przygotowanie CRF i powiązanych dokumentów (np. skali psychometrycznych, dzienniczków pacjenta itp.) 

  • Informacja dla uczestników badania i Formularz Świadomej Zgody pacjenta 

  • Raport Statystyczny 

  • Zintegrowany Raport z Badań Klinicznych

 • publikacje naukowe

Kontrola jakości

Przywiązujemy szczególną uwagę do jakości naszych usług i stale doskonalimy narzędzia kontroli jakości. Przeprowadzamy i wspieramy audyty celem bieżącej oceny przeprowadzenia badania pod kątem jego zgodności z zasadami ICH-GCP.