KURS ICH-GCP

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez GP Pharm Medical Sp. z o.o.

Aktualnie proponowane szkolenie:

 

Monitorowanie badań klinicznych, zgodnie z wymaganiami ICH-GCP: 

15 stycznia 2016, Poznań

 

Kurs przeznaczony dla kandydatów na stanowisko CRA/monitor badań klinicznych oraz monitorów rozpoczynających pracę.
Program obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu organizacji, zarządzania i monitorowania badań klinicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami ICH-GCP. Program tworzony jest we współpracy z wiodącymi naukowcami i doświadczonymi monitorami.


Kierownik kursu: lek. med. Janusz Kamiński

Warunki uczestnictwa:

Cena za udział w kursie wynosi: 1480,00 PLN
Cena obejmuje jednodniowe szkolenie wg programu, materiały szkoleniowe, catering.
W przypadku zgłoszenia jednocześnie 2 osób udzielamy 10% rabatu, dla 4 osób 15% rabatu.
Wpłaty należy dokonać na rachunek:
GP Pharm Medical Sp. z o.o.
w banku: PKO BP SA V o/Poznań
nr rachunku: 68 1020 4027 0000 1702 0387 6729
w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.
W przypadku rezygnacji zgłoszonej nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu nastąpi zwrot całości wpłaconej kwoty.
Po dokonaniu wpłaty przesłana zostanie faktura VAT oraz potwierdzenie udziału w kursie.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

 

Gwarantujemy:

 

·      doskonale opracowane, praktyczne programy szkoleń 

·      obszerne materiały szkoleniowe zawierające skrypty z wykładów oraz materiały źródłowe 

·      bieżąco aktualizowane programy szkoleń  

·      zajęcia prowadzone przez specjalistów i wykładowców  z wieloletnim doświadczeniem i praktyką 

·      zajęcia w małych grupach.

 

Inne

 

Oferujemy również szkolenia przygotowywane indywidualnie dla potrzeb naszych Klientów.

Kontakt w sprawie szkoleń: szkolenia@gppharm.com lub telefonicznie: 61 871 58 94. 

 

Firma GP Pharm Medical  jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.30/00062/2008.

 

Firma GP Pharm Medical Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku minimalnej ilości uczestników w okresie siedmiu dni przed planowaną datą rozpoczęcia kursu.  

 

W razie zainteresowania udziałem prosimy o kontakt mailowy na adres: gppharm@gppharm.com

 

 

Załączniki: