SMO - ośrodki badawcze

Zapraszamy do współpracy w zakresie prowadzenia badań klinicznych w naszych ośrodkach badawczych. Posiadamy 9 ośrodków badań klinicznych zlokalizowanych w Poznaniu i okolicach.

GP Pharm SMO zapewnia:

Wieloletnie doświadczenie i szeroki zakres badań klinicznych w fazach I-IV, w następujących specjalnościach: alergologia, choroby wewnętrzne, endokrynologia, dermatologia, diabetologia, gastroenterologia, ginekologia, kardiologia, laryngologia, neurologia, onkologia, pediatria, psychiatria, pulmonologia, reumatologia.

Najwyższą jakość prowadzenia badań wielokrotnie potwierdzoną zewnętrznymi audytami.

Sprawną i wydajną rekrutację pacjentów, w naszych rejestrach znajduje się ponad 50 000 pacjentów. Możemy się pochwalić uzyskaniem najwyższej liczby pacjentów włączonych do badania w wieloośrodkowym, międzynarodowym badaniu klinicznym fazy II.

Wysoko wykwalifikowany personel, posiadający certyfikaty ukończenia kursów ICH-GCP oraz certyfikaty ukończenia kursów specjalistycznych np. certyfikaty potwierdzające uprawnienia do stosowania skal psychometrycznych, biegle posługujący się językiem angielskim. Nasi badacze posiadają doświadczenie w pracy w charakterze koordynatora krajowego.

Prawidłowe postępowanie z materiałem badawczym, posiadamy możliwości przechowywania leków i materiałów do badań klinicznych zarówno w temperaturze pokojowej, jak również w chłodziarkach w temperaturze kontrolowanej. Ponadto posiadamy możliwości pobierania i przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach w temperaturze -20°C.

Komfortowe warunki pracy dla monitorów badań klinicznych niezależnie od gabinetów lekarskich i zabiegowych, posiadamy odrębne pomieszczenie przeznaczone do monitorowania badań w komfortowych warunkach (pełne wyposażenie biurowe: faks, telefon, kopiarka, komputer z nielimitowanym dostępem do Internetu). 

Pełną obsługę finansowo-księgową i administracyjną prowadzonych badań. 

Struktura ogranizacyjna GP Pharm SMO

  • Główny badacz (specjalista – odpowiednio do wskazania w badaniu)
  • Współbadacze (lekarze o specjalizacji odpowiadającej wskazaniu)
  • Pielęgniarki
  • Administrator badania
  • Koordynator ośrodka (osoba o wieloletnim doświadczeniu w zarządzaniu badaniami klinicznymi)

Kontakt

GP Pharm SMO
ul. św. Michała 100
61-005 Poznań, Poland
 
tel: +48 61 871 58 94
fax: +48 61 871 58 94