Wdrażanie systemu ISO 9001 dla Podmiotów Leczniczych

 

WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001


Oferta obejmuje przygotowanie dokumentacji jakościowej pod wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001, prowadzenie szkoleń ukierunkowanych na zapoznanie z wymaganiami norm jakościowych oraz wdrożenie opracowanego systemu zarządzania jakością do praktyki.

 

Posiadanie systemu zarządzania jakością ISO 9001 potwierdzonego posiadanych certyfikatem ISO stwarza więcej realnych możliwości na pozyskanie dodatkowych funduszy z Ministerstwa Nauki, Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz pochodzących z innych środków budżetowych. Ponadto, posiadanie certyfikatu ISO 9001 pozwala uzyskać dodatkowe punkty w konkursach oraz uzyskać wyższą ocenę w procesie kontraktacji.

 

Głównym celem jest opracowanie systemu zarządzania jakością dostosowanego do specyfiki działania placówki. Opracowany i wdrożony przez nas system zarządzania jakością gwarantuje spełnienie wymagań pacjenta (klienta), wymagań płatnika oraz wymagań ustawowych i prawnych. Kierując się wieloletnim doświadczeniem przedstawiamy i proponujemy opracowanie i wdrożenie kompleksowego, czytelnego i indywidualnego programu zarządzania jakością.

 

ADRESACI
Oferta skierowana do podmiotów leczniczych: placówek służby zdrowia i samodzielnych gabinetów lekarskich, które chcą wdrożyć lub rozszerzyć system zarządzania jakością.

 

ZESPÓŁ WDROŻENIOWY
Zespół wdrożeniowy składa się z wykwalifikowanej kadry specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów jakościowych w podmiotach leczniczych, jednostkach badawczo-rozwojowych i laboratoriach. Zespół prowadzi wnikliwe i konstruktywne konsultacje, opracowuje systemy i ich dokumentację oraz prowadzi pełne wdrożenie systemów jakościowych i pro-jakościowych.

 

W razie zainteresowania udziałem prosimy o kontakt mailowy na adres: gppharm@gppharm.com